• Rozkład dnia

     • Ramowy rozkład  dnia

     • 6.00-7.50 Schodzenie się dzieci,;zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci;praca indywidualna; ćwiczenia poranne; obserwacje. 

      7.50-8.00 Zabiegi higieniczne; czynności samoobsługowe.

      8.00-8.30 Śniadanie.

      8.30-9.00 Zabiegi higieniczne; czynności samoobsługowe; przygotowanie do zajęć.

      9.00-10.00 Zajęcia dydaktyczne.

      10.00-10.50 Zabawy na powietrzu; spacery;realizacja różnych form aktywności ruchowej; obserwacje przyrodnicze; prace ogrodnicze i porządkowe. 

      10.50-11.00 Zabiegi higieniczne; czynności samoobsługowe.

      11.00-11.30 II śniadanie.

      11.30-13.20 Zabawy na powietrzu; zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy ruchowe; zabawy dydaktyczne; praca indywidualna; czytanie książek; obserwacje; utrwalenie wiadomości i umiejetności dzieci.

      13.20-13.30 Zabiegi higieniczne; czynnosci samoobsługowe

      13.30-14.00 Obiad

      14.00-17.00 Rozchodzenie sie dzieci; zabawy ruchowe; gry i zabawy stolikowe; zabawy w ogrodzie; praca indywidualna; obserwacje.