MENU

 • Komunikat!!!

  Komunikat!!!

  Szanowni Rodzice
   
  Praca przedszkoli miejskich w czasie wakacji.

  W miesiącu lipcu pracuje Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym 
  W miesiącu sierpniu pracuje Przedszkole Miejskie nr 4

  Przedszkola zapewniają opiekę dzieciom obojga rodziców pracujących oraz nie przebywającym na urlopie bądź zasiłku opiekuńczym z zachowaniem ograniczonej liczby dzieci w oddziałach oraz obowiązującym reżimem sanitarnym – wytyczne GIS z dnia 4 czerwca 2020r. 

  Przedszkola dysponują ograniczoną ilością miejsc. 

  W sprawie złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym na miesiąc lipiec należy kontaktować się z placówką. 

 • Komunikat !!!

   Komunikat !!!

  Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021 w rekrutacji uzupełniającej znajdują się na drzwiach wejściowych budynku.

 • Informacja!!!

  Informacja!!!

  Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021 w rekrutacji uzupełniającej znajdują się na drzwiach wejściowych budynku.

  Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola proszeni są w terminie 09.06.2020r.- 12.06.2020r. o wydrukowanie ze strony internetowej przedszkola oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola i klauzuli RODO, wypełnienie dokumentów.

  Oświadczenie należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej sie na budynku przedszkola.

  Dokumenty te są konieczne, aby dziecko znalazło sie na liście dzieci przyjętych do przedszkola.

 • Komunikat

  Komunikat

  Uwaga Rodzice !

  W dniach 01.06.-15.06.2020 r. w Przedszkolu Miejskim nr 4 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.                                     

  Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, informacje oraz terminy rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja. Kompletne dokumenty  prosimy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku przedszkola w terminie 01.06.-03.06.2020 r.

                                       Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4  Iwona Słowikowska

 • Zarządzenie

  Zarządzenie

  img20200515_10165155.pdf​​​​​​​

 • Komunikat

  Komunikat

  Informuję, że od 18.05.2020r. przedszkole wznawia pracę dla dzieci, których rodzice

  w dniach 08.05-12.05.2020r.złozyli wnioski o wznowienie opieki przedszkolnej

  w okresie epidemii.

  Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami.

  Od dnia 18.05.2020r. prosimy o uregulowanie opłat zaległych i bieżących.

  Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 

  Iwona Słowikowska

 • Komunikat

  Komunikat

   

  Szanowni Rodzice!!!

  Informuję, że wnioski rodziców o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii zostały rozpatrzone pozytywnie.

   

   

  Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 Iwona Słowikowska
   

 • KOMUNIKAT

  KOMUNIKAT

  Szanowni Rodzice.

   

               W związku z ponownym otwarciem  przedszkola od dnia 19.05.2020r. proszę o składanie wniosków o wznowienie  opieki przedszkolnej dla dzieci w okresie epidemii. Informuję, że z opieki tej mogą skorzystać dzieci, których rodzice pracują poza miejscem swojego zamieszkania i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi.

  Wniosek znajduje się  w zakładce „dokumenty do pobrania”.

  Wypełnione wnioski należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku przedszkola w dniach 08-12.05.2020r.

  Lista dzieci, którym ta opieka zostanie zapewniona ukaże się na stronie internetowej przedszkola:

  https://przedszkole4gizycko.edupage.org/ w dniu 14.05.2020r.

   

                                                                                  Dyrektor: Iwona Słowikowska

   

 • KOMUNIKAT

  KOMUNIKAT

  Ewentualne uruchomienie miejskich przedszkoli

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto prace przygotowawcze do uruchomienia miejskich przedszkoli. Odbyło się robocze spotkanie z Dyrektorami PM1 i PM4 w Giżycku. Opracowywane są procedury związane z ewentualnym uruchomieniem miejskich przedszkoli w Giżycku oraz szacowane są niezbędne potrzeby wyposażenia w środki higieniczne i indywidualne środki ochrony osobistej pracowników. Chodzi o dostosowanie pracy przedszkoli do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Przedszkola mogą funkcjonować wyłącznie w warunkach zapewniających zachowanie odpowiednich standardów i reżimu sanitarno – epidemiologicznego. W związku z powyższym przewidywane jest zmniejszenie liczebności grup. Dlatego w pierwszej kolejności do przedszkoli  przyjmowane będą dzieci, których oboje rodzice muszą wykonywać obowiązki zawodowe poza miejscem zamieszkania. Zasady przyjęć określą Dyrektorzy PM1 i PM4.

  Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów dotyczących ewentualnego wznowienia pracy przedszkoli na stronie    https://mojegizycko.pl/ oraz na stronach przedszkoli:

  PM1  https://przedszkole1gizycko.edupage.org/

  PM4 https://przedszkole4gizycko.edupage.org/

  Kontakt do przedszkoli:

  • Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Władysława Jagiełły 3

  e-mail pm4@gizycko.pl

  telefon 87 428 98 38 

  • Przedszkole Miejskie nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

  e-mail  pm1@gizycko.pl

  telefon: 87 428 33 97

   

   

 • KOMUNIKAT

  KOMUNIKAT

   Informuję, że w miesiącu czerwcu 2020 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Przedszkole dysponuje 5 wolnymi miejscami. Wnioski należy składać w dniach

  01.06.2020 r. - 03.06.2020 r. 
  drogą email na adres pm4@gizycko.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku przedszkola. Potrzebne dokumenty, terminy oraz regulamin rekrutacji znajduje się na stronie internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja.

  Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4

  mgr Iwona Słowikowska

 • Komunikat

  Komunikat

  Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

  do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 znajdują
  w zakładce rekrutacja. 

   

 • Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego

  Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego
 • Wesołych Świąt

  Wesołych Świąt
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  do przedszkola  na rok szkolny 2020/2021 znajdują się

  w zakładce "rekrutacja".

   

  Rodzice dzieci  zakwalifikowanych do przedszkola

  w rekrutacji  na rok szkolny 2020/2021 proszeni są 

  w terminie 09.04.2020 r.-15.04.2020 r. o wydrukowanie

  ze strony internetowej przedszkola oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

  i klauzuli RODO, 

   wypełnienie dokumentów. Oświadczenie można dostarczyć do przedszkola w formie elektronicznej , wykonać skan i odesłać na adres e mail pm4@gizycko.pl

  lub

  wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się

  na budynku przedszkola. 

  Dokumenty te są konieczne, aby dziecko znalazło się

  na liście dzieci przyjętych do przedszkola.

   

   

   

   

 • KOMUNIKAT

  KOMUNIKAT

  W związku z decyzją Ministra edukacji Narodowej o przedłużeniu zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych informuję, że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można składać w dniach 26-31. 03. 2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną.

  Adres poczty: pm4@gizycko.pl

  Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4- Iwona Słowikowska
   

 • KOMUNIKAT

  KOMUNIKAT

  W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszeniem zajęć do 10.04.2020 r. , mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i interesantów Przedszkola Miejskiego nr 4 wstrzymuję się osobistą obsługę.

  Wszystkie sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną na adres: 
  pm4@gizycko.pl

  lub telefonicznie - 87 428 98 38


   

 • Komunikat

  Komunikat

  Uwaga Rodzice!

  W zakładce "Materiały do zajęć w domu" umieszczone są każdego dnia do godz. 10.00 propozycje zabaw i zajęć dla dzieci .

  Zachęcamy do wspólnego spędzania czasu ze swoimi pociechami.
   

 • KOMUNIKAT

  KOMUNIKAT

  W związku z zawieszeniem zajęć i zagrożeniem koronawirusem, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników, podjęto decyzję, że w przedszkolu w dniach od 16 do 25 marca będzie pełniony dyżur w godz. 8.00 – 9.00 przez: dyrektora, wicedyrektora, pracownika administracji oraz pracownika obsługi. Pracownicy nie pełniący dyżuru pozostają w gotowości. Budynek przedszkola w trakcie dyżuru jest zamknięty.

  Kontakt pod numerem  telefonu 87 428 98 38 codziennie w godzinach 9.00-13.00. Korespondencja/dokumenty wyłącznie drogą elektroniczną – pm4@gizycko.pl

  Z poważaniem

  Iwona Słowikowska

   

 • KOMUNIKAT MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

  KOMUNIKAT MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

  KOMUNIKAT 

  Rekrutacja do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas 1 szkół podstawowych

  Harmonogram rekrutacji określony w zarządzeniu nr 247/2020 Burmistrza Giżycka z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko jest aktualny.

  Terminy składania wniosków do szkół i przedszkoli nie ulegają zmianie:

  – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli (PM1 i PM4) oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2 – 31 marca 2020 r.,– składanie wniosków o przyjęcie do klas 1 w szkołach podstawowych   2 marca – 3 kwietnia 2020 r.

  Wnioski można pobrać ze stron internetowych szkół i przedszkoli.

  Ze względu na panującą epidemię, w celu ograniczenia w procesie rekrutacji do niezbędnego minimum kontaktu rodziców z pracownikami szkół i przedszkoli wnioski można składać w wersji elektronicznej na niżej podane adresy poczty elektronicznej: 

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku im. św. Jana Pawła II, ul. Gimnazjalna 1

  sp1@gizycko.pl  Tel. 87 428 24 16

   

  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39

  sp2@gizycko.pl Tel. 87 428 25 38

   

  Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku, ul. Wiejska 50sp3@gizycko.pl Tel. 87 428 21 35 

   

  Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21

  sp4@gizycko.pl Tel. 87 428 36 68

   

  Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

  pm1@gizycko.pl Tel. 87 428 33 97

   

  Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3

  pm4@gizycko.pl Tel. 87 428 98 38

   

   UWAGA ! W przypadku SP7 w czasie zamknięcia szkoły Rodzice dzieci zainteresowanych przyjęciem do pierwszej klasy lub oddziału przedszkolnego („zerówki”) przysyłają na adres sekretariat@sp7.gizycko.pl następujące dane:

  imię i nazwisko dziecka

  imiona i nazwiska opiekunów prawnych

  adres zamieszkanianumer

  tel. do kontaktu

  Z chwilą odwołania zawieszenia zajęć w szkole sekretarz skontaktuje się z telefonicznie z rodzicami, którzy przesłali powyższe informacje.

  Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych i miejskich przedszkoli.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie nr 4
  ul. Władysława Jagiełły 3, 11-500 Giżycko
 • +48 87 428 98 38
liczba odwiedzin: 287026