• Oferta przedszkola

     • Koła zainteresowań

     • Koło teatralne „Różowa gąska” zostało założone w przedszkolu w 2005 roku przez nauczycielki Dorotę. Łychacz i Zofię Kimbor. Na zajęcia uczęszczają zazwyczaj chętne dzieci ze starszych grup 5-6 latki. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Mali artyści biorą aktywny udział w wielu uroczystościach  przedszkolnych i poza nim,  gdzie prezentują swoje umiejętności w przedstawieniach,  inscenizacjach. Jesteśmy organizatorem „Przedszkolnych Przeglądów Teatralnych „Kurtynka w górę”

       

      i    

       

      ksiazka-ruchomy-obrazek-0032  Klub "Motyli Książkowych" zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej dla dzieci 6 – letnich. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez Grażynę Asztemborską, dla dzieci chętnych i zainteresowanych czytelnictwem. Podczas zajęć przedszkolaki kształcą nawyki czytelnicze,doskonalą umiejętności słuchania ze zrozumieniem, ćwiczą koncentrację, poszerzają wiedzę o  świecie, wspólnie przeżywają z bohaterami książek emocjonujących przygód, uczą się myślenia i wartości moralnych, a także nie agresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.

      1.       

       

       

        Baju – baj - Klub Małego Słuchacza Bajek i Wierszyków” dla dzieci trzy-czteroletnich prowadzony przez nauczycielki Małgorzatę Tafil i Ewę Szewczyk. Cele, które przyświecają klubowi to: rozwijanie zainteresowania książką; poznanie utworów literatury  dziecięcej - wiersze, bajki,baśnie;uczenie wartości moralnych; kształtowanie poczucia poszanowania książki; rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni; budowanie więzi między dorosłym i dzieckiem; przedstawianie w formie plastycznej wrażeń z wysłuchanych utworów;   zapoznanie rodziców z wartościami głośnego czytania dzieciom w domu. 

       

               

       

      taniec-ruchomy-obrazek-0291   Zespół taneczny " Super4" ma na celu zaspokojenie potrzeby ruchu i odprężenia; kształci świadomość własnego ciała i wzmaga postawę kreatywności.Podczas zajęć dzieci w wieku 5-6 lat nabywają umiejetność wykonania podstawowych kroków i figur tanecznych ( tańców ludowych jak i dyskotekowych); wyrabiają poczucie rytmu, słuchu i płynności ruchu a także wyrabiają nawykaktywnego spędzania wolnego czasu. Zespół taneczny pod kierunkiem Anetty Szóstek-Anaszko i Anny Barczak, swoimi występami uświetnia wiele uroczystości przedszkolnych a także promuje placówke w środowisku lokalnym.

       

           

       Koło plastyczne prowadzone przez Stefanię Kołodziej rozwija uzdolnienia i zainteresowania artystyczne dzieci oraz ich wrodzone możliwości twórcze w toku różnorodnych działań plastycznych.

           

       

      W roku szkolnym 2017/2018 w naszym przedszkolu rozpoczął działalność Klub Gier Planszowych. Zajęcia odbywają się w każdą środę od godz. 13, a prowadzone są przez p. Agnieszkę Szafranowicz i p. Małgorzatę Rajek.W trakcie wspólnego spędzania czasu dzieci rozwijają umiejętności interpersonalne, uczą przestrzegania reguł oraz przewidywania i podejmowania decyzji.Celem naszych zajęć jest: rozwijanie zainteresowań, popularyzacja gier planszowych wśród dzieci i rodziców,integracja dzieci i dorosłych, ćwiczenie pamięci i logicznego myślenia doskonalenie umiejętności matematycznych.

               

       

       

      Koło recytatorskie „Stokrotka” założone i prowadzone przez Marię Dolecką i Alicję Światłowską. Na zajęcia uczęszczają chętne dzieci ze starszych grup. Poprzez uczestnictwo w zajęciach koła recytatorskiego „Stokrotka” dzieci rozwijają możliwości recytatorskie. Mówią płynnie dostosowując ton głosu do sytuacji. Posługują się mimiką, gestem i ruchem. Wiedzą jak należy zachować się podczas uroczystości. Wpływają  pozytywnie na osobowość dzieci, radzenie sobie z tremą przed widownią. Poznają walory literatury dziecięcej. Czerpią radość z pozytywnego odbioru widowni ich talentu recytatorskiego.  

            

          Koło gimnastyczne zostało założone w przedszkolu przez nauczycielkę Martę Lachowicz. Na zajęcia zajęcia uczęszczają zazwyczaj chętne dzieci. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu.Mali sportowcy biorą aktywny udział w zajęciach ruchowych.Zabawy i ćwiczenia spełniają ważną rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują trudności dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości.

              

       

      Koło badawczo-przyrodnicze ma na celu budowanie u dzieci postawy szacunku do przyrody i mądrego korzystania z jej zasobów, poznanie bliskiego otoczenia, przybliżenie pojęcia ochrony przyrody, przeprowadzanie eksperymentów. Zajęcia koła badawczo – przyrodniczego, na które uczęszczają dzieci młodsze,  prowadzone są przez nauczycielkę Ewę Pikciun

         

       

      Koło plastyczno – techniczne „Zabawy z origami” ma na celu poznawanie sztuki składania papieru origami, usprawnianie pamięci wzrokowej i wyobraźni przestrzennej, rozwijanie sprawności manualnej, ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, ćwiczenie koncentracji uwagi, rozbudzanie aktywności własnej, rozwijanie poczucia estetyki, wdrażanie do staranności i dokładności w wykonywaniu podjętej pracy oraz doprowadzaniu pracy do efektu końcowego, kształcenie umiejętności współdziałania w zespole, współpracy i pomocy innym.

       

            

       

      Koło muzyczne prowadzone przez Ewę Strupińską rozwija zdolności muzyczne dzieci. Podczas zajęć dzieci 5-6 letnie ćwiczą : słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć i wyobraźnię muzyczną, grają na instrumentach perkusyjnych. Słuchają również muzyki poważnej, uczą się  prostych piosenek i tworzą do niej akompaniament na różnych instrumentach. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 0,5 godz. 

         

         

       

       

      smileysmileysmiley

           W kołach udział biorą chętne dzieci. Zajęcia są bezpłatne, dobrowolnie prowadzone przez nauczycielki w celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej przedszkola , rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania ewentualnych deficytów rozwojowych dzieci.