• Innowacje pedagogiczne

     • „Wesołe zabawy z czytaniem” 

     •     Innowacja „Wesołe zabawy z czytaniem” jest prowadzona w grupie dzieci 3-4 letnich od listopada 2016 r. i będzie wdrażana w tej grupie  przez okres 3-ech lat. Innowacja została opracowana i jest prowadzona przez wychowawcę grupy p. mgr Dorotę Łychacz. Oparta jest na metodzie „Simony” Wprowadzenie dziecka w świat pisma  I. Majchrzak i metodzie Glena Domana. Korzyści płynące dla dzieci wynikające z uczestnictwa w tej innowacji to:                                                  

      - nauka w odpowiednim dla każdego dziecka tempie- rozłożenie w czasie         sztuki czytania;

      - zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń;

      - uczestnictwo w twórczych kreatywnych zabawach;

      - bezstresowe kształcenie sztuki czytania ze zrozumieniem;

      - indywidualne podejście do każdego dziecka w grupie;

      - wyzwalanie w dzieciach radości i satysfakcji z osiągniętych celów, co 
      w  dużej mierze zachęca je do dalszej  efektywniejszej pracy;

      - lepsze przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych.

       

      Innowacja została zakończona w czerwcu 2020 r.                               Dzięki realizacji treści przedstawionych w programie :                     - wszystkie dzieci poznały litery drukowane i pisane , małe i wielkie
      - ukończyły przedszkole z dobrą i bardzo dobrą umiejętnością czytania
      - zdecydowana większość dzieci potrafiła płynnie prezentować czytany tekst innym dzieciom
      - wszystkie dzieci podejmowały próby samodzielnego pisania.
      W roku szkolnym 2020/2021 nauczycielka Dorota Łychacz wspólnie 
      z nauczycielką pracującą w grupie Małgorzatą Tafil pracuje w oparciu o napisany przez siebie program „Wesołe zabawy z czytaniem”, którego podstawą jest metoda nauki czytania Ireny Majchrzak.