• Innowacje pedagogiczne

     • Jestem mistrzem kodowania

     •     Adresatami innowacji " Jestem mistrzem kodowania" są dzieci 6- letnie uczestniczące w zajęciach Klubu Gier Planszowych.Czas zajęć edukacyjnych wynikających z programu- 01.10.2020 r. -31.05.2021 r.Prowadzona jest przez nauczycielki Małgorzatę Rajek i Agnieszkę Szafranowicz.

         Innowacja powstała w odpowiedzi na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej oraz podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021 opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

         Celem głównym innowacji jest rozwijanie wiedzy o świecie poprzez propagowanie zainteresowań związanych z programowaniem i kodowaniem. Tematyka zajęć została dobrana i opracowana w taki sposób, by kształtować u dzieci samodzielność i kreatywność, a także rozwijać umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, myślenia przyczynowo - skutkowego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzieci uczestniczą w zajęciach programowania i kodowania korzystając z maty edukacyjnej, dywanu interaktywnego, a także strony www.sratch.mit.edu

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Podsumowanie realizacji i ewaluacja innowacji pedagogicznej

       

      "Jestem mistrzem kodowania"

       

                  Realizacja innowacji pedgogicznej “Jestem mistrzem kodowania” trwała od 1 października 2020 r. do 31 maja 2021 r. w ramach zajęć dodatkowych Klubu Gier Planszowych.  Innowacja pedagogiczna została przeprowadzona zgodnie z założeniami.  Dzieci zapoznały się z podstawą programowania w aplikacji Scratch, poznały definicję programowania i kodowania, korzystały z maty edukacyjnej na której uczyły się kodować     i rozkodowywać zaszyfrowane obrazki i wzory.  Oprócz wspomnianej wcześniej aplikacji Scratch, wykorzystywały możliwość samodzielnego kodowania na stronach:

      - http://domowenauczanie.pl/generator/

      - https://wordwall.net/pl/community?localeId=1045&query=przedszkole

      - http://kodowanienadywanie.blogspot.com/

      Dzieci systematycznie ćwiczyły programowanie i zdobywały umiejętności twórczego i logicznego myślenia oraz intuicji, wyobraźni i rozumowania. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, cel wprowadzonej innowacji został w większości osiągnięty. Stopień osiągnięcia założonych celów został ustalony na podstawie obserwacji zaangażowania dzieci podczas zajęć, rozmów z dziećmi, analizy wytworów prac uczniów.

       

      Wnioski do dalszej pracy wynikające z ewaluacji przeprowadzonej innowacji:

      „Jestem mistrzem kodowania” to innowacja która uczy wielu umiejętności kluczowych, świadomego korzystania z technologii, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań i pracy w zespole. Dzieci nabywają wszystkie te umiejętności nieświadomie, na drodze dobrej zabawy. Nauka przez zabawę jest najlepszą i najbardziej przyswajalną formą nauki. Dlatego uważamy, że należy wprowadzać tego typu innowacje.

       

               

         

             

       

             

       

            

       

         

       

      Autorki programu: Małgorzata Rajek, Agnieszka Szafranowicz