• Projekty i akcje edukacyjne

     • Zbieraj ! Baterie i telefony

     •                              

      Program_Zbieraj_baterie_i_telefony_2021-2022.odt

      Ogólnopolski program edukacyjny „ Zbieraj baterie i telefony”, którego organizatorem jest  Organizacja Odzysku Opakowań SA BIOSYSTEM inicjuje szereg wartościowych działań. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program  ma celu zapoznanie dzieci z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Program „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci  do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. Idea  i cel tego  programu  jest  szeroko rozpropagowany wśród dzieci i rodziców naszego przedszkola. Informuje o celowości podejmowanych działań.  Poprzez realizację tego programu dzieci wiedzą, jakie korzyści daje  selektywna  zbiórki baterii i telefonów dla wszystkich.

      • zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska (względy zdrowotne, estetyczne); 
      • zmniejsza się ilość odpadów na składowisku (względy środowiskowe, zdrowotne, finansowe); 
      • odzyskuje się wiele surowców np. cynk (względy środowiskowe, finansowe); 
      • pozostawiamy środowisko dla przyszłych pokoleń (zrównoważony rozwój). 

      My jako przedszkole biorące udział w programie mamy dodatkowe korzyści. Im więcej baterii zbierzemy tym więcej zdobędziemy punktów, które potem wymienimy na atrakcyjne nagrody dla przedszkola.

      Efektem realizacji programu  w  2019r. było zebranie  1000 kg baterii.  Nasze Przedszkole zostało laureatem VIII edycji  ogólnopolskiego programu „ Zbieraj baterie i telefony”, zajęło II miejsce  w I kategorii programu i zdobyło w nagrodę bon o wartości 700zł.