MENU

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Radosnych Dzieci

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Radosnych Dzieci” zostało założone przez nauczycielki Przedszkola Miejskiego nr 4 w Giżycku. Działalność rozpoczęło w styczniu 2017 roku z chwilą nadania numeru KRS 0000656756. 

 

 W skład Zarząd „Stowarzyszenia Przyjaciół Radosnych Dzieci” wchodzą:


1. Ewa Pikciun – prezes 
2. Ewa Szewczyk – wiceprezes

3. Maria Dolecka – skarbnik
4. Anna Bartczak – sekretarz

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 z siedzibą w Giżycku, na które składają się:
1. Stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do zabawy i nauki w ramach wzbogacania i modernizowania bazy lokalowej i dydaktycznej instytucji opiekuńczo-wychowawczych, w tym w szczególności Przedszkola Miejskiego nr 4 Giżycku. 
2. Wspieranie i propagowanie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Pomoc rodzinom w tworzeniu warunków do pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego dzieci.
4. Promowanie i wdrażanie idei społeczeństwa informatycznego.
5. Wspieranie nowoczesnych metod i form edukacyjnych, w tym różnych form interaktywnych zajęć promujących wiedzę, kształtujących umiejętności kluczowe, rozwijających indywidualne talenty i zdolności.
6. Prowadzenie edukacji ekologicznej i promowanie postaw ekologicznych, w tym
podejmowanie działań w zakresie ochrony zwierząt i roślin, środowiska naturalnego oraz walorów krajobrazowych.
7. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.
8. Podejmowanie działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
9. Podejmowanie działań na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
10. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 4
    ul. Władysława Jagiełły 3, 11-500 Giżycko
  • +48 87 428 98 38
liczba odwiedzin: 281047