MENU

Rok dla Niepodległej

 

                                                                                                                                     

           

                                                                           

     Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności narodowej, a jednocześnie szacunek i przyjaźń dla innych narodów.

 

Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak - patriota - Polska - moja Ojczyzna, należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać, rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka.

 

Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już od progu rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom  w przedszkolu i w codziennym życiu.

Kształtowanie miłości do Ojczyzny u młodego pokolenia jest jednym z najważniejszych zadań dla całego społeczeństwa.

 

W naszym przedszkolu podejmuje się wiele działań z zakresu wychowania patriotycznego:

 

ROK SZKOLNY 2017018

1. W  salach wszystkich grupach wiekowych zostały urządzone kąciki patriotyczne, regionalne, w których zostały wyeksponowane: godło, herb, flaga narodowa, mapa Polski.

 

       

 

 

2. Na tablicy w holu przedszkola została urządzona wystawa fotograficzna pod hasłem „Moje miasto w obiektywie”.

 

   


3. Dzieci poznały legendę o powstaniu herbu Giżycka. Grupa II w październiku 2017 roku  zaprezentowała dzieciom i rodzicom legendę w formie teatrzyku żywego słowa. Zaproszono również na teatrzyk dzieci z grup młodszych.

 

         

 

4.Wszystkie nauczycieli prowadzą cykle zajęć poświęcone naszemu miastu oraz naszej ojczyźnie („Gdzie mieszkasz?”, „Kocham cię Polsko”, „My Polacy”, „Giżycko – moje miasto”, „Uroki zimy w naszym mieście”, „W rytmie mazurskiego szota”, „Wiemy gdzie mieszkamy”, „Zimowe zabawy w Giżycku, „Giżycko w świecie baśni”, „Wiosna w Giżycku”)

 

5.Dzieci uczestniczą w wycieczkach, podczas których poznają historię naszego regionu oraz jego piękno. W październiku 2017 r. odbyły się wycieczki autokarowe:

 

 • do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

            

 • do Mazurskiego Safari w Okrągłym.   

 

              

 

6. Dzieci przygotowywane są do uroczystości państwowych. 11 listopada odbyła się akademia z okazji „Dnia Niepodległości”.

 

      

 

7. Z okazji święta narodowego dzieci we wszystkich grupach uczyły się wierszy i piosenek patriotycznych. Nauczycielki wyjaśniały symbole narodowe i  ich znaczenie (godło, barwy, hymn). Ponadto dzieci utrwalały znajomość hymnu, zachowując odpowiednią postawę. Wykonywały prace plastyczne o tematyce patriotycznej, które ozdabiały tablice w korytarzu przedszkola. W tym ważnym dniu dla Polaków w naszym przedszkolu panował patriotyczny klimat.

 

               

 

8. Dzieci słuchają i śpiewają piosenki związane z naszym regionem np. szanty prezentowane  przez dzieci z grupy II na zajęciu otwartym dla rodziców w październiku 2017 r.

 

 

9. Uczą się tańców narodowych, które prezentują w naszym w przedszkolu oraz poza przedszkolem.

 • I Dziecięcy Przegląd Tańców Regionalnych i Wierszy o Przyjaźni i Szacunku pod hasłem „Kultura i Szacunek Tworzą Twój Dobry Wizerunek.  Dzieci zaprezentowały taniec mazurski szot oraz kujawiaka.

 

         

 • 13 listopada 2017 r. gr. V w strojach regionalnych zatańczyła szota – i kujawiaka oraz zaśpiewały piosenkę o swoim rodzinnym mieście W Banku Pekao S
 • 27 listopada 2017 r. gr. IV odwiedziła Klub Seniora i zatańczyła krakowiaka
 • W listopadzie 2017 r. i grudniu dzieci z gr. IV i V gościły w Szkole Podstawowej nr 2

         w Giżycku. Zaprezentowały tańce: krakowiak, szot, kujawiak.

 • W styczniu 2018 r.  zespół taneczny „Super4” odwiedził Dom Pomocy Społecznej w Giżycko. Przedszkolaki zaprezentowały tańce: szot, kujawiak, trojak i taniec śnieżynek.

 

         

 • W styczniu 2018 r. dzieci z gr. V i VI zatańczyły w hotelu Mazury trojaka.

 

       

 • Na uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Babci Ii Dziadka dzieci z gr. VII pokazały swoje umiejętności taneczne prezentując krakowiaka.

 

10. Dnia 14 listopada 2017 r. w naszym przedszkolu gościliśmy Seniorów z Zespołu Tanecznego „Złota Jesień”, którzy zatańczyli tańce: polonez – chodzony, krakowiak, trójkrakowiak.

 

      

 

11. Przeprowadzane są pogadanki ze starszymi dziećmi pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą” oraz nt postaw patriotycznych i roli patriotyzmu lokalnego.

 

12.Dzieci na zajęciach umuzykalniających słuchają muzyki wybranych polskich kompozytorów, interpretują muzykę ruchem, tworzą układy taneczne.

 

13. 14 listopada 2017 r. dzieci z koła teatralnego „Różowa Gąska” wystąpiły  w IV Przeglądzie Piosenki Patriotycznej z piosenką „Piechota”.

 

            

 

14. W listopadzie kadra pedagogiczna uczestniczyła w radzie szkoleniowej na temat:: „Dziedzictwo Narodowe” prowadzonej przez edukatora zewnętrznego.

 

15.W styczniu 2018 r. odbyło się zajęcie otwarte dla Rady Pedagogicznej na temat „Giżycko – moje miasto” przeprowadzone przez p. Dorotę Łychacz.

 

      

 

16. „Giżycko dawniej i dziś” - pod takim hasłem odbyło się spotkanie grup starszych z historykiem p. Janem Sektą, który ciekawie opowiadał o naszym mieście i zaprezentował dzieciom unikalne fotografie Giżycka.

 

         

 

17. Nauczycielki podczas wycieczek i spacerów po mieście odwiedzają miejsca związane z historią (Twierdza Boyen). Organizują spacery i wycieczki krajoznawczo – przyrodnicze przybliżając dzieciom piękno naszego miasta i okolic (do parku, sadu, pasieki)

 

       

 

18. Przy współpracy z rodzicami organizowane są wycieczki do zakładów pracy:

 • grupa II – Zakład krawiecki

 

   

 • grupa IV – oczyszczalnia ścieków w Bystrym, stacja uzdatnia wody w Giżycku
 • grupa VI – Urząd Miasta, Mazurski Bank Spółdzielczy

 19. Do przedszkola zapraszani są pracownicy Policji, Straży Pożarnej w celu    przybliżenia           dzieciom miejsc użyteczności publicznej służących naszemu społeczeństwu.

 •  W listopadzie 2017 r. gr. I, II, VI – spotkanie z Panią policjantką z KPP w Giżycku.
 •  W marcu 2018 r. gr. V i VI odwiedził strażak ze Straży Pożarnej w Giżycku.

 

20. Przedszkole wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie „Przedszkole młodych patriotów”. Wykonanie przewidzianych w regulaminie konkursu zadań pozwoli na otrzymanie certyfikatu „Przedszkole młodych patriotów”.

 

21. W związku z "Rokiem dla Niepodległej" 10 maja w naszym przedszkolu odbył się Przegląd Piosenki Patriotycznej pod hasłem: "POLSKA NASZA OJCZYZNA".

 

      

 

ROK SZKOLNY 2018/19

 

1. Dnia 09 listopada 2018 r. z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polską Niepodległości , w naszym przedszkolu odbył się "PORANEK PATRIOTYCZNY". Dzieci z koła teatralnego zaprezentowały program artystyczny, ukazujący historię odzyskania niepodległości. Wiersze o tematyce patriotycznej, pieśni oraz Hymn Polski zostały zaprezentowane w podniosłej atmosferze. Uroczystość uświetnił występ koła tanecznego, dzieci zatańczyły "Krakowiaka" oraz "Kujawiaka".

 

         

 

2. V Przegląd Piosenki Patriotycznej "Mały człowiek to też patriota". Dzieci z koła teatralnego zaprezentowały inscenizację piosenki "Co to jest niepodległość".

 

      

 

3. Dnia 13 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród w powiatowym konkursie dla dzieci 4-letnich pod hasłem „Legendy polskie”. Część artystyczną zaprezentowało koło taneczne „Super 4” oraz dzieci z grupy IV i VI. Dzieci otrzymały nagrody – książki, kolorowanki, gadżety oraz pamiątkowe dyplomy. 

 

      

 

4. Dnia 28 listopada 2018 r. w naszym przedszkolu odbył się II Przegląd Tańców Regionalnych i Piosenek pod hasłem "Na ludową nutę". Organizatorem Przeglądu było Stowarzyszenie "Przyjaciół Radosnych Dzieci". Dzieci ze wszystkich grup zaprezentowały tańce i piosenki. Wystąpili też tancerze z zespołu "Złota Jesień " z Klubu Seniora. Fundatorem nagród dla dzieci była Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

 

         

 

5. Dnia 30 listopada odbył się Pokaz Mody Patriotycznej w ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Dzieci z grup IV, VI i VIII prezentowały stroje w barwach narodowych, ludowe i inne, nawiązujące w swojej estetyce do polskiej kultury lub historii.

 

         

 

6. W holu naszego przedszkola powstała wystawa regionalna "Mazurska Chata".

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie nr 4
  ul. Władysława Jagiełły 3, 11-500 Giżycko
 • +48 87 428 98 38
liczba odwiedzin: 281111