MENU

SPECJALISTA RADZI - Oligofrenopedagog, Logopeda OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE REGULAMIN ODPŁATNOŚCI

Dla rodziców

SPECJALISTA RADZI - Oligofrenopedagog, Logopeda

"Niepełnosprawne dziecko

daje rodzicom niewyobrażalny pokład sił i woli walki o lepsze jutro.

Napędza nas do działania .

Dzięki niemu wiemy, że jesteśmy ważni.

Chociaż czasami są chwile zwątpienia

wystarczy spojrzeć jakie postępy robi nasze dziecko i wtedy wiemy,

że nasza praca nie poszła na marne."

 

Szanowni Rodzice

 

         Kluczem do wyrównywania wszelkich dysfunkcji rozwojowych jest jak najwcześniejsze ich wykrycie oraz systematyczna praca. W wielu przypadkach „zabawne” lub może czasem „dziwne” zachowania dzieci są przez rodziców oceniane jako norma. Tymczasem mogą one być jasnym sygnałem dysfunkcji rozwojowych, które często utrudniają i spowalniają proces uczenia się, zdobywania wiedzy czy nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

 

         Moim zadaniem jako oligofrenopedagoga podczas pracy jest objęcie oddziaływaniem terapeutycznym dzieci, które w opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wymagają dodatkowej stymulacji terapeutycznej , rewalidacyjnej , wychowawczej.

Dzieci uczestniczą w indywidualnych zajęciach terapeutycznych podczas których realizowane są wskazania poradni. Stosujemy różnorodne metody terapii dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

 

Praca oligofrenopedagoga to także:

 

Konsultacje problemowe- interwencje terapeutyczne, porady w zakresie problemów dotyczących opieki oraz postępowania z dzieckiem ( zaburzenia zachowania, zaburzenia sensoryczne).

Terapia rozwoju – indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone na terenie placówki, obejmujące pracę nad uspołecznieniem i usprawnieniem sensomotorycznym.

Zajęcia psychomotoryczne dla dzieci z problemami rozwojowymi i trudnościami w relacjach społecznych (np. autyzmem).

 

 

 

mgr Agnieszka Szafranowicz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Warto udać się z dzieckiem do logopedy, gdy:

Twoje dziecko ukończyło 1 r.ż

 • a nie gaworzyło, czyli nie wydawało prostych sylab np. bababa,
 • nadal oddycha stale przez usta,
 • nadmiernie ślini się,
 • ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, krztusi się.


Twoje dziecko w okresie 1-2 r.ż.

 • nie potrafi dmuchać,
 • nie reaguje na zadawane pytania np. Gdzie jest mama?
 • nie wykonuje prostych poleceń na przykład „Daj lalę”, „Pokaż gdzie masz oko?”
 • porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki.


Twoje dziecko w okresie między 3-4 r.ż.

 • porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów,
 • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
 • nie mówi głosek: „l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź”,
 • wsuwa język miedzy zęby w trakcie oglądania np. bajek .

Twoje dziecko w okresie między 5-6 r.ż

 • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi na przykład zamiast „buty” mówi „puty”.
 • nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej,
 • nie wymawia głosek „sz, ż, cz, dż”,
 • nie wymawia głoski „r” albo zastępuje ją głoską „l” lub „j”,
 • powtarza głoski (s-samolot),sylaby (bu-bu-buty),całe słowa, sprawiając wrażenie zacinania się.

 

mgr Magdalena Trzonkowska

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie nr 4
  ul. Władysława Jagiełły 3, 11-500 Giżycko
 • +48 87 428 98 38
liczba odwiedzin: 281083