MENU

Innowacje pedagogiczne

    Innowacja „Wesołe zabawy z czytaniem” jest prowadzona w grupie dzieci 3-4 letnich od listopada 2016 r. i będzie wdrażana w tej grupie  przez okres 3-ech lat. Innowacja została opracowana i jest prowadzona przez wychowawcę grupy p. mgr Dorotę Łychacz. Oparta jest na metodzie „Simony” Wprowadzenie dziecka w świat pisma  I. Majchrzak i metodzie Glena Domana. Korzyści płynące dla dzieci wynikające z uczestnictwa w tej innowacji to:                                                  

- nauka w odpowiednim dla każdego dziecka tempie- rozłożenie w czasie         sztuki czytania;

- zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń;

- uczestnictwo w twórczych kreatywnych zabawach;

- bezstresowe kształcenie sztuki czytania ze zrozumieniem;

- indywidualne podejście do każdego dziecka w grupie;

- wyzwalanie w dzieciach radości i satysfakcji z osiągniętych celów, co 
w  dużej mierze zachęca je do dalszej  efektywniejszej pracy;

- lepsze przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych.

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie nr 4
    ul. Władysława Jagiełły 3, 11-500 Giżycko
  • +48 87 428 98 38
liczba odwiedzin: 281069