• Aktualności

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      • W związku z decyzją Ministra edukacji Narodowej o przedłużeniu zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych informuję, że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można składać w dniach 26-31. 03. 2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną.

       Adres poczty: pm4@gizycko.pl

       Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4- Iwona Słowikowska
        

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      • W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszeniem zajęć do 10.04.2020 r. , mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i interesantów Przedszkola Miejskiego nr 4 wstrzymuję się osobistą obsługę.

       Wszystkie sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną na adres: 
       pm4@gizycko.pl

       lub telefonicznie - 87 428 98 38


        

     • Komunikat
      • Komunikat

      • Uwaga Rodzice!

       W zakładce "Materiały do zajęć w domu" umieszczone są każdego dnia do godz. 10.00 propozycje zabaw i zajęć dla dzieci .

       Zachęcamy do wspólnego spędzania czasu ze swoimi pociechami.
        

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      • W związku z zawieszeniem zajęć i zagrożeniem koronawirusem, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników, podjęto decyzję, że w przedszkolu w dniach od 16 do 25 marca będzie pełniony dyżur w godz. 8.00 – 9.00 przez: dyrektora, wicedyrektora, pracownika administracji oraz pracownika obsługi. Pracownicy nie pełniący dyżuru pozostają w gotowości. Budynek przedszkola w trakcie dyżuru jest zamknięty.

       Kontakt pod numerem  telefonu 87 428 98 38 codziennie w godzinach 9.00-13.00. Korespondencja/dokumenty wyłącznie drogą elektroniczną – pm4@gizycko.pl

       Z poważaniem

       Iwona Słowikowska

        

     • KOMUNIKAT MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
      • KOMUNIKAT MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

      • KOMUNIKAT 

       Rekrutacja do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas 1 szkół podstawowych

       Harmonogram rekrutacji określony w zarządzeniu nr 247/2020 Burmistrza Giżycka z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko jest aktualny.

       Terminy składania wniosków do szkół i przedszkoli nie ulegają zmianie:

       – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli (PM1 i PM4) oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2 – 31 marca 2020 r.,– składanie wniosków o przyjęcie do klas 1 w szkołach podstawowych   2 marca – 3 kwietnia 2020 r.

       Wnioski można pobrać ze stron internetowych szkół i przedszkoli.

       Ze względu na panującą epidemię, w celu ograniczenia w procesie rekrutacji do niezbędnego minimum kontaktu rodziców z pracownikami szkół i przedszkoli wnioski można składać w wersji elektronicznej na niżej podane adresy poczty elektronicznej: 

       Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku im. św. Jana Pawła II, ul. Gimnazjalna 1

       sp1@gizycko.pl  Tel. 87 428 24 16

        

       Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39

       sp2@gizycko.pl Tel. 87 428 25 38

        

       Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku, ul. Wiejska 50sp3@gizycko.pl Tel. 87 428 21 35 

        

       Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21

       sp4@gizycko.pl Tel. 87 428 36 68

        

       Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

       pm1@gizycko.pl Tel. 87 428 33 97

        

       Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3

       pm4@gizycko.pl Tel. 87 428 98 38

        

        UWAGA ! W przypadku SP7 w czasie zamknięcia szkoły Rodzice dzieci zainteresowanych przyjęciem do pierwszej klasy lub oddziału przedszkolnego („zerówki”) przysyłają na adres sekretariat@sp7.gizycko.pl następujące dane:

       imię i nazwisko dziecka

       imiona i nazwiska opiekunów prawnych

       adres zamieszkanianumer

       tel. do kontaktu

       Z chwilą odwołania zawieszenia zajęć w szkole sekretarz skontaktuje się z telefonicznie z rodzicami, którzy przesłali powyższe informacje.

       Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych i miejskich przedszkoli.

     • Informacja
      • Informacja

      •  W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych informuję, że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można składać w dniach 26.03-.31.03.2020 r. w przedszkolu.

        

       W dniach 16.03.-25.03.2020 r. przedszkole będzie zamknięte.

        

       Pozdrawiam

       Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4

       Iwona Słowikowska

     • KOMUNIKAT!!!
      • KOMUNIKAT!!!

      • Informuję, że w dniach 12 -13. 03.2020 r. przedszkole będzie pełniło jedynie funkcję opiekuńczą.

       Od dnia 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. przedszkole będzie nieczynne.

        

       Link do komunikatu Ministra Edukacji Narodowej - https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

        

       „Burmistrz Giżycka, rekomenduje żeby podczas zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach opiekę nad dziećmi sprawował jeden z rodziców, a nie dziadkowie, ponieważ osoby starsze należą do grupy największego ryzyka zachorowań. Ponadto należy zaznaczyć, że przerwa w nauce nie jest czasem ferii i zalecane jest ograniczenie wychodzenia z domu, ponieważ najskuteczniejszym środkiem profilaktyki w takiej sytuacji jest maksymalne ograniczenie kontaktów z innymi osobami"

     • Ogłoszenie
      • Ogłoszenie

      • Szanowni Państwo

       Na prośbę organu prowadzącego, tj. Gmina Miejska Giżycko, uprzejmie informujemy, że Gmina realizuje projekt pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2020.Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety badającej oczekiwania mieszkańców dotyczące rozwoju elektromobilności na terenie naszego miasta. Badanie prowadzone jest w dwóch formach, w wersji elektronicznej (link do ankiety) oraz w wersji papierowej.

       Termin ankietowania upływa w dniu 20 marca 2020 r. Link do ankiety: https://liblink.pl/p0QodyvJ79

        

       Opis do linku/działania: https://liblink.pl/Ntlmanj1HT fbclid=IwAR1B6pWZo7_gFC_spMc34PxVxKhXqQ_ZmJbgx6VMMmnQcj8FX-YwXHQ-vM

       Zachęcamy do jej wypełnienia.