• Aktualności

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      • Ewentualne uruchomienie miejskich przedszkoli

       Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto prace przygotowawcze do uruchomienia miejskich przedszkoli. Odbyło się robocze spotkanie z Dyrektorami PM1 i PM4 w Giżycku. Opracowywane są procedury związane z ewentualnym uruchomieniem miejskich przedszkoli w Giżycku oraz szacowane są niezbędne potrzeby wyposażenia w środki higieniczne i indywidualne środki ochrony osobistej pracowników. Chodzi o dostosowanie pracy przedszkoli do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Przedszkola mogą funkcjonować wyłącznie w warunkach zapewniających zachowanie odpowiednich standardów i reżimu sanitarno – epidemiologicznego. W związku z powyższym przewidywane jest zmniejszenie liczebności grup. Dlatego w pierwszej kolejności do przedszkoli  przyjmowane będą dzieci, których oboje rodzice muszą wykonywać obowiązki zawodowe poza miejscem zamieszkania. Zasady przyjęć określą Dyrektorzy PM1 i PM4.

       Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów dotyczących ewentualnego wznowienia pracy przedszkoli na stronie    https://mojegizycko.pl/ oraz na stronach przedszkoli:

       PM1  https://przedszkole1gizycko.edupage.org/

       PM4 https://przedszkole4gizycko.edupage.org/

       Kontakt do przedszkoli:

       • Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Władysława Jagiełły 3

       e-mail pm4@gizycko.pl

       telefon 87 428 98 38 

       • Przedszkole Miejskie nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

       e-mail  pm1@gizycko.pl

       telefon: 87 428 33 97

        

        

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      •  Informuję, że w miesiącu czerwcu 2020 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Przedszkole dysponuje 5 wolnymi miejscami. Wnioski należy składać w dniach

       01.06.2020 r. - 03.06.2020 r. 
       drogą email na adres pm4@gizycko.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku przedszkola. Potrzebne dokumenty, terminy oraz regulamin rekrutacji znajduje się na stronie internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja.

       Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4

       mgr Iwona Słowikowska

     • Komunikat
      • Komunikat

      • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

       do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 znajdują
       w zakładce rekrutacja. 

        

     • Ogłoszenie
      • Ogłoszenie

      • Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

       do przedszkola  na rok szkolny 2020/2021 znajdują się

       w zakładce "rekrutacja".

        

       Rodzice dzieci  zakwalifikowanych do przedszkola

       w rekrutacji  na rok szkolny 2020/2021 proszeni są 

       w terminie 09.04.2020 r.-15.04.2020 r. o wydrukowanie

       ze strony internetowej przedszkola oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

       i klauzuli RODO, 

        wypełnienie dokumentów. Oświadczenie można dostarczyć do przedszkola w formie elektronicznej , wykonać skan i odesłać na adres e mail pm4@gizycko.pl

       lub

       wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się

       na budynku przedszkola. 

       Dokumenty te są konieczne, aby dziecko znalazło się

       na liście dzieci przyjętych do przedszkola.