• Aktualności

     • Komunikat!!!
      • Komunikat!!!

      • Szanowni Rodzice
        
       Praca przedszkoli miejskich w czasie wakacji.

       W miesiącu lipcu pracuje Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym 
       W miesiącu sierpniu pracuje Przedszkole Miejskie nr 4

       Przedszkola zapewniają opiekę dzieciom obojga rodziców pracujących oraz nie przebywającym na urlopie bądź zasiłku opiekuńczym z zachowaniem ograniczonej liczby dzieci w oddziałach oraz obowiązującym reżimem sanitarnym – wytyczne GIS z dnia 4 czerwca 2020r. 

       Przedszkola dysponują ograniczoną ilością miejsc. 

       W sprawie złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym na miesiąc lipiec należy kontaktować się z placówką. 

     • Komunikat !!!
      • Komunikat !!!

      • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021 w rekrutacji uzupełniającej znajdują się na drzwiach wejściowych budynku.

     • Informacja!!!
      • Informacja!!!

      • Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021 w rekrutacji uzupełniającej znajdują się na drzwiach wejściowych budynku.

       Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola proszeni są w terminie 09.06.2020r.- 12.06.2020r. o wydrukowanie ze strony internetowej przedszkola oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola i klauzuli RODO, wypełnienie dokumentów.

       Oświadczenie należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej sie na budynku przedszkola.

       Dokumenty te są konieczne, aby dziecko znalazło sie na liście dzieci przyjętych do przedszkola.