• Aktualności

     • Informacja!!!
      • Informacja!!!

      • Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021 w rekrutacji uzupełniającej znajdują się na drzwiach wejściowych budynku.

       Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola proszeni są w terminie 09.06.2020r.- 12.06.2020r. o wydrukowanie ze strony internetowej przedszkola oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola i klauzuli RODO, wypełnienie dokumentów.

       Oświadczenie należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej sie na budynku przedszkola.

       Dokumenty te są konieczne, aby dziecko znalazło sie na liście dzieci przyjętych do przedszkola.

     • Komunikat
      • Komunikat

      • Uwaga Rodzice !

       W dniach 01.06.-15.06.2020 r. w Przedszkolu Miejskim nr 4 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.                                     

       Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, informacje oraz terminy rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja. Kompletne dokumenty  prosimy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku przedszkola w terminie 01.06.-03.06.2020 r.

                                            Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4  Iwona Słowikowska

     • Komunikat
      • Komunikat

      • Informuję, że od 18.05.2020r. przedszkole wznawia pracę dla dzieci, których rodzice

       w dniach 08.05-12.05.2020r.złozyli wnioski o wznowienie opieki przedszkolnej

       w okresie epidemii.

       Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z zadeklarowanymi godzinami.

       Od dnia 18.05.2020r. prosimy o uregulowanie opłat zaległych i bieżących.

       Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 

       Iwona Słowikowska

     • Komunikat
      • Komunikat

      •  

       Szanowni Rodzice!!!

       Informuję, że wnioski rodziców o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii zostały rozpatrzone pozytywnie.

        

        

       Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 Iwona Słowikowska
        

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      • Szanowni Rodzice.

        

                    W związku z ponownym otwarciem  przedszkola od dnia 19.05.2020r. proszę o składanie wniosków o wznowienie  opieki przedszkolnej dla dzieci w okresie epidemii. Informuję, że z opieki tej mogą skorzystać dzieci, których rodzice pracują poza miejscem swojego zamieszkania i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi.

       Wniosek znajduje się  w zakładce „dokumenty do pobrania”.

       Wypełnione wnioski należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku przedszkola w dniach 08-12.05.2020r.

       Lista dzieci, którym ta opieka zostanie zapewniona ukaże się na stronie internetowej przedszkola:

       https://przedszkole4gizycko.edupage.org/ w dniu 14.05.2020r.

        

                                                                                       Dyrektor: Iwona Słowikowska

        

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      • Ewentualne uruchomienie miejskich przedszkoli

       Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto prace przygotowawcze do uruchomienia miejskich przedszkoli. Odbyło się robocze spotkanie z Dyrektorami PM1 i PM4 w Giżycku. Opracowywane są procedury związane z ewentualnym uruchomieniem miejskich przedszkoli w Giżycku oraz szacowane są niezbędne potrzeby wyposażenia w środki higieniczne i indywidualne środki ochrony osobistej pracowników. Chodzi o dostosowanie pracy przedszkoli do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Przedszkola mogą funkcjonować wyłącznie w warunkach zapewniających zachowanie odpowiednich standardów i reżimu sanitarno – epidemiologicznego. W związku z powyższym przewidywane jest zmniejszenie liczebności grup. Dlatego w pierwszej kolejności do przedszkoli  przyjmowane będą dzieci, których oboje rodzice muszą wykonywać obowiązki zawodowe poza miejscem zamieszkania. Zasady przyjęć określą Dyrektorzy PM1 i PM4.

       Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów dotyczących ewentualnego wznowienia pracy przedszkoli na stronie    https://mojegizycko.pl/ oraz na stronach przedszkoli:

       PM1  https://przedszkole1gizycko.edupage.org/

       PM4 https://przedszkole4gizycko.edupage.org/

       Kontakt do przedszkoli:

       • Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Władysława Jagiełły 3

       e-mail pm4@gizycko.pl

       telefon 87 428 98 38 

       • Przedszkole Miejskie nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

       e-mail  pm1@gizycko.pl

       telefon: 87 428 33 97

        

        

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      •  Informuję, że w miesiącu czerwcu 2020 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Przedszkole dysponuje 5 wolnymi miejscami. Wnioski należy składać w dniach

       01.06.2020 r. - 03.06.2020 r. 
       drogą email na adres pm4@gizycko.pl lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na budynku przedszkola. Potrzebne dokumenty, terminy oraz regulamin rekrutacji znajduje się na stronie internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja.

       Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4

       mgr Iwona Słowikowska

     • Komunikat
      • Komunikat

      • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

       do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 znajdują
       w zakładce rekrutacja. 

        

     • Ogłoszenie
      • Ogłoszenie

      • Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

       do przedszkola  na rok szkolny 2020/2021 znajdują się

       w zakładce "rekrutacja".

        

       Rodzice dzieci  zakwalifikowanych do przedszkola

       w rekrutacji  na rok szkolny 2020/2021 proszeni są 

       w terminie 09.04.2020 r.-15.04.2020 r. o wydrukowanie

       ze strony internetowej przedszkola oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

       i klauzuli RODO, 

        wypełnienie dokumentów. Oświadczenie można dostarczyć do przedszkola w formie elektronicznej , wykonać skan i odesłać na adres e mail pm4@gizycko.pl

       lub

       wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się

       na budynku przedszkola. 

       Dokumenty te są konieczne, aby dziecko znalazło się

       na liście dzieci przyjętych do przedszkola.

        

        

        

        

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      • W związku z decyzją Ministra edukacji Narodowej o przedłużeniu zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych informuję, że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można składać w dniach 26-31. 03. 2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną.

       Adres poczty: pm4@gizycko.pl

       Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4- Iwona Słowikowska
        

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      • W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszeniem zajęć do 10.04.2020 r. , mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i interesantów Przedszkola Miejskiego nr 4 wstrzymuję się osobistą obsługę.

       Wszystkie sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną na adres: 
       pm4@gizycko.pl

       lub telefonicznie - 87 428 98 38


        

     • Komunikat
      • Komunikat

      • Uwaga Rodzice!

       W zakładce "Materiały do zajęć w domu" umieszczone są każdego dnia do godz. 10.00 propozycje zabaw i zajęć dla dzieci .

       Zachęcamy do wspólnego spędzania czasu ze swoimi pociechami.
        

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      • W związku z zawieszeniem zajęć i zagrożeniem koronawirusem, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników, podjęto decyzję, że w przedszkolu w dniach od 16 do 25 marca będzie pełniony dyżur w godz. 8.00 – 9.00 przez: dyrektora, wicedyrektora, pracownika administracji oraz pracownika obsługi. Pracownicy nie pełniący dyżuru pozostają w gotowości. Budynek przedszkola w trakcie dyżuru jest zamknięty.

       Kontakt pod numerem  telefonu 87 428 98 38 codziennie w godzinach 9.00-13.00. Korespondencja/dokumenty wyłącznie drogą elektroniczną – pm4@gizycko.pl

       Z poważaniem

       Iwona Słowikowska

        

     • KOMUNIKAT MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
      • KOMUNIKAT MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

      • KOMUNIKAT 

       Rekrutacja do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas 1 szkół podstawowych

       Harmonogram rekrutacji określony w zarządzeniu nr 247/2020 Burmistrza Giżycka z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko jest aktualny.

       Terminy składania wniosków do szkół i przedszkoli nie ulegają zmianie:

       – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli (PM1 i PM4) oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2 – 31 marca 2020 r.,– składanie wniosków o przyjęcie do klas 1 w szkołach podstawowych   2 marca – 3 kwietnia 2020 r.

       Wnioski można pobrać ze stron internetowych szkół i przedszkoli.

       Ze względu na panującą epidemię, w celu ograniczenia w procesie rekrutacji do niezbędnego minimum kontaktu rodziców z pracownikami szkół i przedszkoli wnioski można składać w wersji elektronicznej na niżej podane adresy poczty elektronicznej: 

       Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku im. św. Jana Pawła II, ul. Gimnazjalna 1

       sp1@gizycko.pl  Tel. 87 428 24 16

        

       Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39

       sp2@gizycko.pl Tel. 87 428 25 38

        

       Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku, ul. Wiejska 50sp3@gizycko.pl Tel. 87 428 21 35 

        

       Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21

       sp4@gizycko.pl Tel. 87 428 36 68

        

       Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

       pm1@gizycko.pl Tel. 87 428 33 97

        

       Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3

       pm4@gizycko.pl Tel. 87 428 98 38

        

        UWAGA ! W przypadku SP7 w czasie zamknięcia szkoły Rodzice dzieci zainteresowanych przyjęciem do pierwszej klasy lub oddziału przedszkolnego („zerówki”) przysyłają na adres sekretariat@sp7.gizycko.pl następujące dane:

       imię i nazwisko dziecka

       imiona i nazwiska opiekunów prawnych

       adres zamieszkanianumer

       tel. do kontaktu

       Z chwilą odwołania zawieszenia zajęć w szkole sekretarz skontaktuje się z telefonicznie z rodzicami, którzy przesłali powyższe informacje.

       Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych i miejskich przedszkoli.

     • Informacja
      • Informacja

      •  W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych informuję, że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można składać w dniach 26.03-.31.03.2020 r. w przedszkolu.

        

       W dniach 16.03.-25.03.2020 r. przedszkole będzie zamknięte.

        

       Pozdrawiam

       Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4

       Iwona Słowikowska

     • KOMUNIKAT!!!
      • KOMUNIKAT!!!

      • Informuję, że w dniach 12 -13. 03.2020 r. przedszkole będzie pełniło jedynie funkcję opiekuńczą.

       Od dnia 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. przedszkole będzie nieczynne.

        

       Link do komunikatu Ministra Edukacji Narodowej - https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

        

       „Burmistrz Giżycka, rekomenduje żeby podczas zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach opiekę nad dziećmi sprawował jeden z rodziców, a nie dziadkowie, ponieważ osoby starsze należą do grupy największego ryzyka zachorowań. Ponadto należy zaznaczyć, że przerwa w nauce nie jest czasem ferii i zalecane jest ograniczenie wychodzenia z domu, ponieważ najskuteczniejszym środkiem profilaktyki w takiej sytuacji jest maksymalne ograniczenie kontaktów z innymi osobami"